Huisregels

 1. Onze accommodatie is per 2022 rookvrij!

 2. Van elke bezoeker binnen de hekken van het zwembad wordt een normaal en ordelijk gedrag verwacht. Daartoe dient hij/zij zich te houden aan de geldende huisregels.
 3. Wanneer wij spreken van een begeleider, verwachten wij dat deze persoon bij machte is deze verantwoordelijkheid te dragen.
 4. Het rode gedeelte van de fietsenstallingruimte moet altijd vrij blijven.
 5. Het meebrengen van glas, porselein in wat voor vorm dan ook, is verboden.
 6. Het zwembad is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of een verplicht te tonen abonnement. Bij afwezigheid van de kassier wachten totdat er een teken is gegeven.
 7. De bezoeker betreedt het zwembad via het toegangshek langs de kassa.
 8. Bezoekers met een gezondheidsrisico of andere bijzonderheden dienen dit te melden.
 9. Waardevolle spullen kunnen in de, hiervoor bestemde, kluisjes worden opgeborgen.
 10. Kleedgelegenheden
  - De kleedgelegenheid wordt alleen gebruikt om je om te kleden.
  - De dames op de damesafdeling, de heren op de herenafdeling.
  - Het geslacht van de begeleidende ouder is bepalend voor het gebruik van de afdelingen.
  - Er mag geen kleding in de kleedhokjes achterblijven. Deze kunt u kwijt in de garderobe of de kluisjes.
 11. Tijdens het zwemmen is het dragen van officiële en gepaste zwemkleding verplicht.
 12. De douches worden alleen gebruikt om af te spoelen.
 13. Het terras om de baden, mogen met schoeisel betreden worden.
 14. In het water:
  - Het diepe bad is alleen voor geoefende zwemmers.
  - Je mag alleen duiken / kopsprong maken in het diepe bad.
  - In het instructiebad mogen kinderen, onder begeleiding, met hulp- en drijfmiddelen.
  - In het ondiepe bad mogen peuters en kleuters onder begeleiding met hulp- en drijfmiddelen.
  - Het peuterbad is bestemd voor baby en peuters mits onder begeleiding.
 15. Bij gebruik van de glijbaan:
  - Kinderen met zwemvleugels of dergelijke, alleen onder begeleiding.
  - De glijders houden altijd rekening met de medegebruikers.
  - Verder dienen de richtlijnen van de instructieborden te worden gevolgd.
 16. De drijflijnen tussen het instructiebad en het diepe bad blijven vrij. Deze dienen als waarschuwing.
 17. Op de duikplanken: Houdt men zich aan de daar omschreven regels.
 18. Het elkaar in het water gooien, jonassen en rennen over de perrons is NIET toegestaan.
 19. Het gebruik van tennisballen en dergelijke is bij en in het zwemwater NIET toegestaan.
 20. Op de air trampoline wordt alleen droog gesprongen en er is geen trek- en duw werk.
 21. De aanwijzingen van het zwembadpersoneel moeten worden opgevolgd.
 22. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels kan de toegang tot het zwembad voor een bepaalde periode worden ontzegd.
 23. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel.
 24. Honden zijn niet toegestaan in het zwembad.

In bepaalde gevallen mag de op dat moment aanwezige toezichthouder de huisregels op een verantwoorde manier aanpassen.